Výsledky 8. ročníku (16.-17. 2. 2019, Rajchéřov): Výsledky – Českou Kanadou 2019

Výsledky předchozích ročníků závodu naleznete zde na archivovaném starém webu: Českou Kanadou – výsledky -v záložce „Závod“>“Výsledky“ je nutné vybrat rok.

Historie závodu slovy Bohumíra Kremličky

Jak již bylo zmíněno v Úvodu, nápad uspořádat ve zdejším regionu závody psích spřežení, vznikl krátce po našem „útěku“ z Prahy do lůna České Kanady.
Postupně jsme při tréninku s naší smečkou přecházeli od krátkých tratí na stále delší a tím jsme se seznamovali se stále větším kusem panenské krajiny, kde by bylo možné závod uspořádat. Pořadatelem závodu se stal náš nový domovský klub Long Hairy Tails (On Caps) s jehož členy jsme náš nápad konzultovali jako s prvními.
Došlo k prvním jednáním, nutným k uskutečnění této akce a naštěstí jsme na nejdůležitějších postech narazili na spřízněné duše.
S bývalým starostou města Nová Bystřice, dnes hejtmanem jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou, s bývalým starostou obce Staré Město pod Landštejnem panem Františkem Schorným a dalšími majiteli pozemků. Nikdo nebyl proti a naopak, výše zmínění starostové přislíbili naší akci pomoc. Ta trvá dodnes i díky nově zvoleným starostům.

První ročník závodu „Českou Kanadou“ se uskutečnil ve dnech 15. – 16. února 2003. Díky pomoci s organizací a garanci Pavla Kučery, byl hned napoprvé zařazen do seriálu závodů Mistrovství republiky v kategorii MID a tím že byl posledním v pořadí, rozhodovalo se zde o konečném pořadí MR v této kategorii. S počtem 61 soutěžících ve dvanácti kategoriích se zařadil mezi tři nejobsazenější závody v sezóně 2002 – 2003.

Druhý ročník se uskutečnil ve dnech 14.-15. února 2004 jako finálový závod seriálu Mistrovství Republiky v MIDU. I přes krajně nepříznivé sněhové podmínky, které způsobila silná obleva necelé dva týdny před termínem závodu nakonec vše dobře dopadlo. Trať závodu byla prodloužena na 50 km a soutěžilo na ní více než 40 účastníků. Příroda si s námi ale nepřestala zahrávat a sníh doslova mizel před očima. První kolo se ještě podařilo odjet na obou plánovaných tratích, ale v neděli jsme museli trať zkrátit na jednotných 29 km pro všechny kategorie.

Třetí ročník závodu, opět schválený jako závěrečný závod seriálu Mistrovství republiky, se uskutečnil ve dnech 12. – 13. února 2005 a počasí si s námi opět nepěkně zahrálo. Nejen že se oteplilo, ale dvoudenní déšť vykonal své a na trati zůstala místo sněhu mokrá břečka. Nedělní druhé kolo muselo být vzhledem ke stavu tratě zrušeno a pro ty, kteří si chtěli alespoň zatrénovat, byl připraven dvacetikilometrový okruh.
Závodu se zúčastnilo 41 závodníků, kteří si tentokrát opravdu moc neužili.

Čtvrtý ročník se uskutečnil 11.-12. února 2006 a opět byl zařazen do seriálu závodů Mistrovství republiky v kategorii MID. Účastníků se sjelo celkem 44 a určitě to cestou neměli jednoduché, protože stav silnic byl díky vytrvalému sněžení dost zoufalý. Dorazili i historicky první zahraniční účastníci ze Slovenska, Tono Miklovič a Tomáš Šiška.
Obě kola se tentokrát odjela bez větších problémů. Trochu komplikované bylo snad jen předjíždění na úzké trati. V každém případě si účastníci konečně mohli vychutnat tu správnou zimní atmosféru, kterou dokáže Česká Kanada nabídnout.

V roce 2007 a 2008 se závod bohužel nekonal z důvodu špatných sněhových podmínek.

Pátý ročník se konal 7. – 8. února 2009, opět jako závod seriálu Mistrovství republiky v kategorii MID. Po celé republice panovalo „jarní počasí“ a tím pádem obleva, ale nad Českou Kanadou seděla dlouhodobě mlha, teploty se pohybovaly kolem nuly a trať byla až do čtvrtka naprosto regulérní. Rozhodli jsme se zariskovat a závod jsme i přes předpověď neodvolali. V pátek se vyjasnilo, sníh začal ubývat a začali se sjíždět účastníci. Dorazilo jich sice jen 23, včetně prvních dvou účastníků z Rakouska a všem je nutno poděkovat za odvahu.
Těsně po dojezdu posledních účastníků sobotního kola bylo rozhodnuto, že nedělní kolo se ruší a pořadí závodu bude vyhlášeno podle výsledků prvního kola.

Po tomto ročníku se začaly šířit zvěsti, že kdyby za celou zimu byly dva dny oblevy, tak se strefí do termínu České Kanady. Nezbývá než věřit, že se tyto „fámy“ v budoucnosti nevyplní.

Šestý ročník se uskutečnil 13.-14. února 2010 jako závod seriálu Mistrovství republiky v kategorii MID za ideálních sněhových podmínek. Trať byla poprvé upravená rolbou a přijelo si ji vychutnat 42 závodníků z Čech i Rakouska. Někteří účastníci se po skončení závodu přesunuli do Veclova, aby absolvovali 1. oficiální ročník Českého Nonstopu. I tento závod se odjel za ideálních sněhových podmínek a k plné spokojenosti všech zúčastněných.

V roce 2011 se závod opět nekonal z důvodu špatných sněhových podmínek.

Sedmý ročník závodu, schválený jako závod Mistrovství republiky pro kategorii MU proběhl úspěšně 11.-12. února 2012. Přihlášen byl rekordní počet účastníků z Čech, Rakouska a Německa, ale díky silným mrazům, které v týdnu konání závodu panovaly, dorazilo nakonec „pouze“ 49 účastníků. Trať byla opět upravena rolbou a díky mrazům byla velmi tvrdá a rychlá. V průběhu dalšího týdne se ve Veclově konal 2. ročník Českého Nonstopu.

Novodobá historie závodu slovy Martina Řehouta ml.

V roce 2013, 2014 a 2015 se závod bohužel opět nekonal z důvodu špatných sněhových podmínek.

Na podzim roku 2015 bohužel celou mushingovou veřejnost zastihla zpráva o náhlém úmrtí našeho kamaráda a duchovního otce závodu, Bohumíra „Mirka“ Kremličky. Na nedlouho poté konaném károvém závodě v Reingers, který se konal tzv. „In memoriam Bohumír Kremlička“, jsme se v kruhu rodiny, přátel, zástupců klubu Long Hair Tails (on caps), pod kterým byl zimní závod dosud pořádán a Mushing teamu Přírodní park Česká Kanada s.r.o., dohodli, že v tradici chceme pokračovat a já jsem byl vybrán coby nový ředitel závodu. Ročníky 2016 a 2017 byli sice plánovány, ale kvůli nezkušenosti s organizací, jsme pro ně neměli zadán vhodný termín, který by se nekryl s jinými závody v ČR a zároveň byl ve vhodnou dobu z pohledu počasí, nakonec tedy musely být odvolány z důvodu nedostatku sněhu. Na jaře 2016 se v místě zaniklé obce Rajchéřov, které Míra často navštěvoval a na Hadím vrchu konalo symbolické poslední rozloučení s naším kamarádem.

Po dobu následujícího roku jsme se tedy připravovali a já osobně jsem postupně zjišťoval, co všechno pořádání závodu obnáší, co všechno měl Míra z pozice ředitel závodu na starosti, byť s pomocí rodiny a přátel. Rád bych poděkoval zejména Mirkovo rodině- Ireně a Petrovi, dále Lucii Jarošové a celé její rodině, tátovi a celé firmě Přírodní park Česká Kanada s.r.o za velkou ochotu a pomoc.

Pro rok 2018 se nám již konečně podařilo zabrat vhodný termín v dobu, kdy bylo v posledních letech v místě vždy dost sněhu a vše konečně směřuje k úspěšnému konání osmého ročníku závodu v termínu 10.-11.2. 2018, tentokrát již oficiálně pod klubem BASK z.s.